Zespół ds. Podwórek Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Kontakt

 • A- A A+

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB
Zespół ds. Podwórek
ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk - Wrzeszcz

Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Adres e-mail: ns@gznk.pl

nr
pokoju
Dział Pracownik numer telefonu
203 Konsultant GZNK SZB ds. społeczno-przestrzennych 58 345 08 19,
203 NS Starszy Referent ds. Podwórzowych 58 345 08 19,
207 NS Kierownik 58 552 40 32,
212 NS Specjalista ds Gospodarowania Wnętrz Podwórzowych 58 524 10 55, 58 524 10 64,
NS Specjalista ds Gospodarowania Wnętrz Podwórzowych 58 524 10 64, 58 524 10 55,

Do zakresu działania Zespołu ds. Podwórek należy:

 1. przygotowywanie, zawieranie i wypowiadanie umów dzierżawy podwórek oraz umów dzierżawy punktów gromadzenia odpadów,
 2. współpraca z dzierżawcami, zarządami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych,
 3. prowadzenie mediacji ze wspólnotami mieszkaniowymi,
 4. prowadzenie i organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych dla aktualnych i przyszłych dzierżawców,
 5. opracowanie koncepcji zagospodarowania wnętrz podwórzowych,
 6. pozyskiwanie dofinansowania zagospodarowania terenów przyległych w ilości i zakresie dostosowanym do potrzeb i możliwości GZNK,
 7. bieżąca współpraca z Działem Ekonomicznym w zakresie ustalania wysokości nakładów przeznaczonych na programy inwestycyjne związane z zagospodarowaniem wnętrz podwórzowych,
 8. przygotowanie i kontrola zadań związanych z zazielenieniem na terenach dzierżawionych we współpracy z właściwym Wydziałem Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 9. przygotowanie realizacji zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na terenach przyległych do nieruchomości budynkowych, w tym m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji, związanej z udzieleniem zamówienia publicznego,
 10. zawieranie umów z wykonawcami prac, związanych z zagospodarowaniem wnętrz podwórzowych,
 11. nadzór merytoryczny, formalny oraz techniczny nad realizacją projektów dotyczących zagospodarowania podwórek,
 12. przygotowywanie i rozliczanie dokumentacji procesów inwestycyjnych, związanych z zagospodarowaniem wnętrz podwórzowych,
 13. sprawowanie nadzoru nad realizacją oraz odbiór i rozliczenie wykonywanych robót na terenach przyległych do nieruchomości budynkowych,
 14. weryfikacja i potwierdzanie zgodności faktur wystawionych przez wykonawców robót,
 15. prowadzenie korespondencji w zakresie terenów przyległych do nieruchomości budynkowych,
 16. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem murali na nieruchomościach gminnych,
 17. prowadzenie akcji medialnych na tematy związane z uregulowaniem spraw własnościowych wnętrz podwórzowych,
 18. prowadzenie konkursów w zakresie działań Zespołu przy współpracy z Wydziałem Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 19. nadzór nad pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zawieranych umów dzierżaw na terenach przyległych do nieruchomości budynkowych wspólnot mieszkaniowych.

Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez Zespół.