Zespół ds. Podwórek Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Program ZPGM

  • A- A A+

ZPGM - program „Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta” – 2017/2018 w ramach zintegrowanego programu “CZYSTA PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW GŁÓWNEGO MIASTA”.

Do programu można przystąpić do dnia 31.12.2017 r., składając wymagane dokumenty.

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest uporządkowanie przestrzeni sąsiedzkich, czyli podwórek pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i prawnym poprzez promowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności. Zarządcy nieruchomości z obszaru Głównego Miasta zostali zobowiązani przez GZNK do przekazania swoim wspólnotom propozycje podstawowego zagospodarowania podwórek.


Warunki uczestnictwa:

  1. Lokalizacja podwórka w obrębie Głównego Miasta
  2. Podjęcie uchwały o wydzierżawieniu terenu przyległego oraz przystąpieniu do programu ZPGM przez minimum 51% wspólnot mieszkaniowych danego podwórka.
  3. Złożenie do GZNK podjętych uchwał – wzór wniosków, uchwał i innych dokumentów znajdą Państwo w sekcji dokumenty do pobrania.

W ramach programu Zespół ds. Podwórek GZNK zleci i sfinansuje wykonanie projektu zagospodarowania obejmującego 3 podstawowe elementy funkcjonalne:

  • domknięcie podwórka od strony przestrzeni publicznej;
  • remont lub budowę altany śmietnikowej bądź półpodziemnych lub naziemnych silosów na odpady komunalne;
  • remont lub budowę dojazdu do punktu gromadzenia odpadów.

Projekt podlega konsultacji i uzgodnieniu ze współdzierżawcami i w przypadkach szczególnych (spójna inicjatywa sąsiedzka współdzierżawców z perspektywą skorzystania z innych źródeł dofinansowania) może zostać rozszerzony o dodatkowe elementy zagospodarowania. GZNK pozyska wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia na budowę oraz zrealizuje opracowany projekt w zakresie podstawowym, w szacunkowej wartości robót do 65 000 zł brutto.