Zespół ds. Podwórek Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Program "Podwórka kwartałowe"

 • A- A A+
UWAGA:
Program jest tymczasowo zawieszony

Z uwagi na wyjątkową sytuację wnętrz kwartałów śródmiejskich, GZNK na prośbę Prezydenta Miasta Gdańska, wygospodarował specjalny fundusz wspierający wspólnoty mieszkaniowe, które wyrażają wolę (w postaci wydzierżawienia) zajęcia się swoimi podwórkami. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji wykonanej przez WM, GZNK w ramach w ramach programu „Podwórka Kwartałowe” GZNK ogłosi zamówienie publiczne, wyłoni wykonawcę, zleci, odbierze i opłaci wykonanie robót rewaloryzacyjnych zgodnych z projektem.


Warunki uczestnictwa:

 1. Współdzierżawa podwórka stanowiącego wnętrze urbanistyczne przez minimum 5 wspólnot mieszkaniowych
 2. Brak konfliktów sąsiedzkich – zweryfikowany na podstawie kwerendy wśród jednostek Urzędu Miejskiego
 3. Podjęcie uchwał o zagospodarowaniu terenu współdzierżawionego zgodnie z koncepcją opracowaną przez współdzierzawców lub ich pełnomocnych przedstawicieli
 4. Złożenie wniosku do programu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Realizacja wniosku i projektu bezpośrednio po złożeniu, jednakże nie więcej niż 3 podwórka kwartałowe rocznie – wzór wniosków, uchwał i innych dokumentów znajdą Państwo w sekcji dokumenty do pobrania.
 5. Wkład własny współdzierżawców:
  • projekt zagospodarowania wraz z wymaganymi prawem zgłoszeniami, pozwoleniami, odstępstwami etc.
  • profesjonalny kosztorys wraz z przedmiarem robót
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonana przez osobę legitymującą się stosownymi uprawnieniami
 6. Maksymalna wysokość wsparcia realizacyjnego może wynieść 150.000 zł wartości brutto robót na zagospodarowanie wnętrza kwartału
 7. W ramach realizacji projektu wykonane mogą być elementy zagospodarowania terenu jak również jego melioracja - z wyłączeniem: złożonych, wielofunkcyjnych lub elektrycznych urządzeń zabawowych, posągów, wodotrysków, zbiorników wodnych i elementów kultu religijnego

W ramach programu „Podwórka Kwartałowe” Zespół ds. Podwórek GZNK ogłosi zamówienie publiczne. Pod nadzorem przedstawicieli GZNK i wnioskodawców dokonany zostanie wybór wykonawcy, zlecenie prac i ich odbiór. GZNK opłaci wykonanie robót rewaloryzacyjnych zgodnych z projektem.