Zespół ds. Podwórek Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Wiadomości

  • A- A A+

Finalizacja gminnego programu wspierania inicjatyw sąsiedzkich Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta

wiadomość archiwalna

Do 31 marca 2018 roku wspólnoty mieszkaniowe kwartałów z obszaru Głównego Miasta mogą jeszcze złożyć uchwałę o przystąpieniu do ostatniej edycji programu Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta (uchwała wg nowego wzoru).

Program będzie realizowany według zasad określonych w uchwale o przystąpieniu do programu, tj. przez GZNK SZB zostanie zlecone i sfinansowane wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wnętrz podwórzowych w procesie partycypacji społecznej oraz wykonanie zagospodarowania  w zakresie obejmującym domknięcie wnętrza  podwórzowego, altanę śmietnikową i utwardzenie dojazdu do altany. Formalny nabór do ostatniej edycji programu nastąpi po zawarciu umowy dzierżawy wnętrza podwórzowego przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

Do programu kwalifikują się kwartały zabudowy mieszkaniowej z obszaru Głównego Miasta. Aby uchwała o przystąpieniu do programu była skuteczna, musi ją złożyć nie mniej niż 51% Wspólnot Mieszkaniowych i innych podmiotów mieszkaniowych, licząc wszystkie budynki mieszkalne tworzące dany kwartał zabudowy.

Program Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta (ZPGM) zostanie zastąpiony programem ZPGM 2.0, którego szczegółowy regulamin ogłoszony zostanie na początku 2018 roku.

 

Metryka

Publikacja:
Wytworzył: Violetta Wróbel (Kierownik Zespołu ds. Podwórek)
Data wytworzenia: 2017-11-28
Opublikował: Aleksandra Strug (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data publikacji: 2017-11-28 10:17