Zespół ds. Podwórek Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Wiadomości

 • A- A A+

Podsumowanie konferencji "Gdańskie Rewolucje Podwórkowe 2017"

wiadomość archiwalna

6 kwietnia 2017 r. w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym już po raz trzeci odbyła się organizowana przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych konferencja poświęcona Gdańskim Rewolucjom Podwórkowym.

Konferencję rozpoczął Dyrektor GZNK SZB Jacek Łapiński. W krótkim wstępie opowiedział jak narodziła się idea regulowania stanu prawnego terenów gminnych i wprowadzania ładu przestrzennego w zakresie własności i odpowiedzialności.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak wprowadził zebranych w temat naszej małej rewolucji społecznej: podkreślił ważkość idei dobra wspólnego oraz obowiązek samorządu lokalnego względem mieszkańców, polegający na wspieraniu i animowaniu działań sąsiedzkich, a także nagradzania tych, którzy budują demokrację u podstaw.

 

Konferencja podzielona została na dwa bloki tematyczne. Pierwszy, zatytułowany „Dziadki i Dziatki – integracja wielopokoleniowa”, moderowała Paulina Borusewicz z GZNK. Zostały w nim przedstawione dwa wykłady:

Odmień podwórko” – miejsce do zabawy i rekreacji dla dzieci i młodzieży - prelegentka Magdalena Garczarczyk z Autorskiej Pracowni Architektury Krajobrazu w Poznaniu opowiedziała o realizacji projektów przestrzeni zabaw w i wraz z naturą. Pokazała piękne przykłady współdziałania animatorów, pedagogów, dorosłych, młodzieży i seniorów realizujących np. projekt o zagadkowej nazwie ”kuchnia błotna”. Mottem wystąpienia były słowa Mart Schwarz „każde działanie prowadzące do zmiany jest lepsze niż nic nierobienie”.

Podwórko – miejsce kreatywnej zabawy i rekreacji” poprowadził prelegent dr architekt Zygmunt Kłodecki, nauczyciel akademicki, projektant urządzeń zabawowych z Gdańska. Opowiedział o swoich doświadczeniach w tworzeniu przestrzeni zabawowej pobudzającej kreatywność i wyobraźnię dzieci, z którymi uczestniczyć w zabawie mogą również seniorzy. Miejsca zabaw integrujące pokolenia w intrygującej formie i wielopłaszczyznowej funkcji pokazał na szczerych i prostych przykładach architektury skandynawskiej oraz urokliwych i niebanalnych instalacji japońskich.

 

Kolejny blok „Podwórko – prywatność wspólnoty sąsiedzkiej”, który moderował Przemysław Kluz został podzielony na trzy prelekcje:

Podwórka Głównego Miasta – sprzeczność interesów i oczekiwań?” - prelegentka Karina Rembiewska, Główny specjalista ds. Śródmieścia, Urząd Miejski w Gdańsku.
Menedżer Śródmieścia Gdańska w swojej prezentacji opowiedziała o różnorakich grupach interesów funkcjonujących w przestrzeni podwórek Głównego Miasta i wyzwaniu, jakim jest próba pogodzenia różnych funkcji: miejsca wypoczynku dla mieszkańców, parkowania, dostaw dla lokali gastronomicznych i uwarunkowań formalno-projektowych (uzgodnień konserwatorskich, MPZP, itd.). W trakcie wystąpienia przedstawiła potrzebę prowadzenia długoterminowego procesu dialogu, jako niezbędnego elementu, zagospodarowania podwórek i stworzenia wspólnoty sąsiedzkiej. Podkreśliła również, że konieczność domykania podwórek kwartałów Głównego Miasta to sposób na uporządkowanie codziennych wyzwań w tych sąsiedztwach - nieuregulowanej sytuacji ze śmietnikami, nielegalnego i niewłaściwego parkowania, niszczenia zieleni, zakłócania porządku przez turystów.

Jak zapewnić prywatność nie niszcząc przestrzeni wspólnej” poprowadzony został przez dr inż. arch. Łukasza Pancewicza, pracownika Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniami z Łodzi oraz innych miast, dotyczącymi rozgraniczenia różnych typów przestrzeni - od przestrzeni prywatnej, poprzez półprywatną, półpubliczną i publiczną.
Każda z tych przestrzeni powinna funkcjonować w mieście i na naszych osiedlach. Natomiast gradacja i granice tych przestrzeni, szczególnie w starej tkance miejskiej podlegać powinny procesowi deliberacji i być wypracowywane wspólnie przez mieszkańców. Jak podkreślił Łukasz Pancewicz, dzięki takim procesom można w sposób jasny i z poszanowaniem dobra wspólnego wyznaczyć przestrzenie niezbędne dla prywatności, ale również wytwarzać miejsca gdzie mogą spotykać się sąsiedzi - tworząc wspólnotę.

Trzecia prelekcja poprowadzona przez arch. Stanisława Szablowskiego, z pracowni „Szablowscy Architekci” dotyczyła „Architektury sąsiedztwa”.

Stanisław Szablowski, jako doświadczony projektant podwórek skupił się podczas swojego wystąpienia na praktycznych aspektach projektowych i technicznych, mających bezpośredni związek z oczekiwaniami psychospołecznymi mieszkańców. Przestrzenie służące spotkaniom lub umożliwiające wspólne poruszanie się, oświetlenia dające poczucie bezpieczeństwa, przyjazne i doświetlone wiaty śmietnikowe, bramki z domofonami, wysokiej jakości elementy wykończeniowe (bramy, płotki, mała architektura) dające poczucie estetyki są elementami, na które mieszkańcy najbardziej zwracają uwagę chcąc zagospodarować swoje podwórka.

 

Po wystąpieniach rozpoczęła się moderowana przez Przemka Kluza dyskusja, w której czynny udział brali również uczestnicy konferencji. W trakcie dyskusji paneliści starali się odpowiedzieć na pytanie - w jaki sposób mieszkańcy mogą „odzyskać podwórko”. Jakie warunki organizacyjne i architektoniczne powinny być spełnione, aby sąsiedzki w przestrzeni podwórza czuli się gospodarzami i w sposób aktywny nie tylko tworzyli jego przestrzeń ale także na zasadzie niepisanych umów utrzymywali ład jego funkcjonowania.


Następnie przyszedł czas na nagradzanie podwórek oraz liderów podwórkowych, którzy w 2016 roku najaktywniej włączyli się w pracę i odnowę swoich podwórek. Nagrody wręczał Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Prezydent jak zawsze w ciepłych słowach oddał swoje zaangażowanie w sprawę podwórek i budowania kapitału sąsiedzkiego. Wspomniał, że zainteresowanie konkursem „Wspólne Podwórko” rośnie, rośnie również pula wsparcia dla gdańszczan, którzy chcą na lepsze zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Miasto cieszy się z każdego podwórka podlegającego zmianie, odświeżeniu czy renowacji. Podkreślił natomiast, że ważniejsi od podwórek są ludzie, którzy podjęli się niełatwej pracy wykonanej pomiędzy sobą, ponieważ ciężko jest przekonać się nawzajem, że warto i że takie działanie ma sens. Pogratulował wszystkim zaangażowanym, bo każdy z mieszkańców jest bohaterem, dokonując rzeczy wielkich i ważnych.
Na zakończenie Prezydent z radością podkreślił, że w obrębie Głównego Miasta nie ma już kwartału w którym nie rozpoczęliśmy zmian na podwórkach. Swoje wystąpienie zakończył słowami „Niech żyje rewolucja podwórkowa w Gdańsku”.

Pan Prezydent wręczył dyplomy szczególnie wyróżniającym się społecznościom podwórkowym:

 1. Ramułta – Smoleńska,
 2. Wyzwolenia 30,
 3. Wyzwolenia 29,
 4. Kaszubska 4,
 5. Kaszubska 6,
 6. Kaszubska 8,
 7. Lecha 3-5,
 8. Sienkiewicza 6/7 – Jaśkowa Dolina,
 9. Konopnickiej 12,
 10. Sienna 8,
 11. Zakopiańska 30,
 12. Wejhera 5-7,
 13. Tokarska/ Świętojańska/ Szeroka

Kolejne dyplomy i nagrody wręczyła Kapituła Gdańskich Rewolucji Podwórkowych pod honorowym przywództwem Radnej Miasta Gdańska Pani Emilii Lodzińskiej. Uhonorowano liderów podwórkowych zmian:

 1. Karina Rembiewska,
 2. Piotr Trzciński,
 3. Beata Majsterek,
 4. Magdalena Korendo,
 5. Katarzyna Domiszewska,
 6. Robert Zaremba,
 7. Marek Iłowiecki,
 8. Barbara Kuźma,
 9. Mirosława Durmaj,
 10. Leszek Krauze,
 11. Ela Poźniak,
 12. Irena Witort,
 13. Paweł Adamowicz – nagroda specjalna od Zespołu ds. Podwórek,
 14. Ewa Sienkiewicz,
 15. Ula Kuleszewicz,
 16. Joanna Jażdżewska

Podsumowanie konferencji i zaproszenie na kolejną za rok, przypadło w udziale Dyrektorowi GZNK Jackowi Łapińskiemu.

Zobacz fotorelację

Zobacz zapis wideo

Metryka

Publikacja:
Wytworzył: Agnieszka Kukiełczak (Główny specjalista)
Data wytworzenia: 2017-04-12
Opublikował: Wojciech Borkowski (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data publikacji: 2017-04-12 12:58