Zespół ds. Podwórek Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Wiadomości

  • A- A A+

Programy wspierające inicjatywy sąsiedzkie na rok 2018.

wiadomość archiwalna

GZNK SZB Zespół ds. Podwórek, pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska zaprasza kolejny raz do uczestnictwa w programach wspierających inicjatywy sąsiedzkie realizowanych w 2018 roku. Zadaniem programów jest dofinansowanie działań skierowanych na dbałość o środowisko mieszkaniowe, tereny przyległe, a także zagospodarowanie wód opadowych oraz budowanie kapitału społecznego.

Podstawowe informacje programowe określone zostały w tabeli. Szczegółowe regulaminy i wzory wymaganych  dokumentów  zostaną podane do wiadomości do dnia 31 października 2017 roku.

 

Programy wspierania inicjatyw sąsiedzkich
realizowane przez GZNK SZB Zespół ds. Podwórek
w roku 2018

Wspólne Podwórko 2018  ZPGM Bis  Niebieskie Podwórka 2018 
skierowany do:

wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych
skierowany do:

Wspólnot Mieszkaniowych terenów znajdujących się w obrębie Głównego Miasta
PROGRAM
PILOTAŻOWY
możliwe dofinansowanie:

do 70 000 zł
możliwe dofinansowanie:

w zależności od zadania – szczegóły w uwagach
dofinansowanie ze środków
wydziału środowiska UMG
podstawowe wymagania:

- podpisania umowa dzierżawy lub współ -dzierżawy terenu objętego zagospodarowaniem;
- przygotowana dokumentacja projektowa obejmująca określony etap zagospodarowania;
- uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji związanych z pracami na określonym terenie;
podstawowe wymagania:

- podpisania umowa dzierżawy lub współ -dzierżawy terenu objętego zagospodarowaniem;
- podpisana umowa lub porozumienie o zarządzanie terenem /wybór zarządcy i rady - zarządu podwórka/;
- uregulowany sposób funkcjonowania i korzystania z wnętrza podwórzowego;
- przygotowana dokumentacja projektowa obejmująca określony etap zagospodarowania;
- uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji związanych z pracami;
program prowadzony
we wskazanych przez
Zespół ds. Podwórek GZNK
lokalizacjach
dokumentacja projektowa:

- projekt zaakceptowany przez architekta GZNK SZB;
- przedmiar obejmujący określony etap zagospodarowania;
- kosztorys;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
dokumentacja projektowa:

- projekt zaakceptowany przez architekta GZNK SZB;
- przedmiar obejmujący określony etap zagospodarowania;
- kosztorys;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
 
UWAGI

1. dokumentacja przygotowana przez Wspólnoty Mieszkaniowe;
2. dokumentacja musi zawierać wszelkie konieczne pozwolenia i decyzje;
UWAGI

1.a. Wspólnoty Mieszkaniowe realizujące kolejny etap zagospodarowania z poprzedniego ZPGM mogą wykorzystać dokumentację przygotowaną przez GZNK SZB Zespół ds. Podwórek;
1.b. prace finansowane przez GZNK SZB Zespół ds. Podwórek obejmują rekultywację i wykonanie nawierzchni umożliwiających retencję wód opadowych;
2.a. Wspólnoty Mieszkaniowe przystępujące po raz pierwszy do programu ZPGM Bis przygotowują dokumentację określającą prace wskazane do realizacji;
2.b. Prace finansowane przez GZNK SZB Zespół ds. Podwórek obejmują domknięcie terenu oraz wykonanie PGO;
UWAGI

Program skierowany na zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych na terenie objętym zagospodarowaniem;

 

  • Programy realizowane będą w zakresie przyznanych przez Radę Miasta Gdańska środków finansowych.
  • Szczegółowe informacje i regulaminy zostaną zamieszczone na stronie GZNK SZB / podwórka, w terminie do 31 października 2017 roku.

Metryka

Publikacja:
Wytworzył: Małgorzata Góra (Inspektor ds. podwórek)
Data wytworzenia: 2017-09-27
Opublikował: Wojciech Borkowski (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data publikacji: 2017-09-27 13:31